logo
МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ
   
   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

САКРАЛЬНИЙ ПРОСТІР IX. Вигнання з Раю


26 серпня – 8 вересня 2020 р.
Кам'яниця Седмирацька (Пл. Ринок 42)

Мистецький проєкт «Сакральний простір» відбувається щорічно з 2012 року. Його мета – розширити межі сприйняття та репрезентації сакрального виміру людського життя через творчий експеримент та сучасну оптику, перосмислюючи ідеали та цінності релігійного світогляду та реагуючи на виклики нашого часу.

Тема цьогорічного проєкту –  «Вигнання з Раю».
У християнській традиції вигнання з Раю – наслідок дуже важливої дії, з якої почалася історія людства: історія усвідомленої волі та реалізації даної Богом свободи. Скуштувавши забороненого плоду з дерева пізнання, Адам і Єва збагнули різницю між добром та злом, але вчинили перший в історії гріх. Спокусившись бути «як боги, знаючими», пралюди обрали персональну свободу та розум, а не єдино можливий вияв любові до Бога – послух, усвідомлення вищої інстанції, з якою співвідносяться особисті життєві виміри.
У сучасному світі, метафізичне підґрунтя якого розмите й поставлене під сумнів, історія людства у релігійному трактуванні сприймається радше метафорично. Тож вигнання з Раю можна розглядати як символічну втрату людиною зв’язку зі своїм духовним началом. Його замінив критичний розум, який веде людину до формування логічно обґрунтованої особистої позиції, самосвідомості, власного Я, але тим самим витісняє надособове, позараціональне, трансцендентне на периферію нашого світу.
Чи є взаємозамінними ці досвіди? Чи відповідною є ціна, яку платить людство за граничну свободу, визнавши розум, ціле-раціональність за універсальну цінність? А можливо, нам слід замислитися: може, навпаки, те, що ми маємо, і є Раєм?

Куратори: Михайло Барбаш, Дарина Скринник-Миська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© art association NURT